Valikko Sulje

Tekoäly osana Espoon kaupungin hankintatoimen tietojärjestelmää

Yhteistyössä:

ProAnalytics kehittää yhteistyössä SoulCore Oy:n kanssa Espoon kaupungin hankintatoiminnan tietojärjestelmään sovellusta, joka ennustaa kunkin hankintaprosessin kestoa jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Prosessin keston ennakointi mahdollistaa resurssien kohdistamisen tehokkaammin ja tuo siten konkreettista hyötyä tiedolla johtamiseen.

Hankintaprosessit ovat pitkiä ja niiden kestossa on huomattavaa vaihtelua. Koneoppimisalgoritmi tunnistaa ilmiöt, jotka vaikuttavat kestoon merkittävimmin. Tekoälysovellus esittää näitä riippuvuuksia käyttäjälle kuvaajina. Algoritmi kehittää jatkuvasti ennustetarkkuuttaan sitä mukaan, kun uutta aineistoa kertyy tietokantaan. Se ei tarvitse tähän oppimiseen ihmisen ohjausta.

Kuva 1. Havainnekuva tekoälysovelluksen käyttöliittymästä tietojärjestelmässä.

Kuva 2. Hankintojen kestojen jakaumakuva.

Kuva 3. Hankintaprosessin kestoon vaikuttavia tekijöitä.

Kuva 4. Hankintaprosessin kesto hankintatyypeittäin eriteltynä.